Thông tin văn bản
Văn bản số 5134/VP-KTTC ngày 21/07/2020 sao gửi Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ
Số ký hiệu: 5134/VP-KTTC Ngày ban hành: 21/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200722151309.zip