Thông tin văn bản
Báo cáo số 332/BC-UBND ngày 20/09/2019 Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quý III năm 2019
Số ký hiệu: 332/BC-UBND Ngày ban hành: 20/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quý III năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 332.bc.signed.pdf