Thông tin văn bản
Công văn số 40/UBND-NC ngày 08/01/2021 Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, người lao động
Số ký hiệu: 40/UBND-NC Ngày ban hành: 08/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, người lao động
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 40 ub.signed.pdf