Thông tin văn bản
Văn bản số 6440/VP-TH ngày 29/12/2014

Lấy ý kiến góp ý dự thảo quyết định ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2015

Số ký hiệu: 6440/VP-TH Ngày ban hành: 29/12/2014
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Lấy ý kiến góp ý dự thảo quyết định ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6440VPTH2014.rar