Thông tin văn bản
Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 22/09/2016

Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030

Số ký hiệu: 28/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/09/2016
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 05 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 282016NQHDND2016.docx