Thông tin văn bản
Văn bản số 5057/VP-KT ngày 14/07/2022 Sao gửi Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu: 5057/VP-KT Ngày ban hành: 14/07/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220719141902.zip