Thông tin văn bản
Văn bản số 4897/VP-KT ngày 07/07/2022 Sao gửi công văn số 4454/BKHĐT-QLĐT của Bộ KHĐT
Số ký hiệu: 4897/VP-KT Ngày ban hành: 07/07/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi công văn số 4454/BKHĐT-QLĐT của Bộ KHĐT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220719144136.zip