Thông tin văn bản
Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 27/04/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 14/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/04/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2022 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 14 QPPL.signed.pdf