Thông tin văn bản
Văn bản số 705/VP-KTN ngày 14/02/2019 (CKS) triển khai thực hiện nội dung Bản ghi nhớ của Đoàn đánh giá tình hình thực hiện Dự án 2018 lần 2 do ADB tài trợ
Số ký hiệu: 705/VP-KTN Ngày ban hành: 14/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) triển khai thực hiện nội dung Bản ghi nhớ của Đoàn đánh giá tình hình thực hiện Dự án 2018 lần 2 do ADB tài trợ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 705.rar