Thông tin văn bản
Văn bản số 954/VP-KTTC ngày 18/02/2020 sao gửi Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ
Số ký hiệu: 954/VP-KTTC Ngày ban hành: 18/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200221075437.zip