Thông tin văn bản
Báo cáo số 837/CT-BTL ngày 24/05/2017

Về việc: tổ chức, xd kiện toàn củng cố, nângc ao năng lực hđ của BAn CHQS và đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức ở cơ sở, nahf trường, doanh nghiệp

Số ký hiệu: 837/CT-BTL Ngày ban hành: 24/05/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Về việc: tổ chức, xd kiện toàn củng cố, nângc ao năng lực hđ của BAn CHQS và đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức ở cơ sở, nahf trường, doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 837CTBTL2017.PDF