Thông tin văn bản
Văn bản số 759/VP-KGVX ngày 07/02/2022 sao gửi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ
Số ký hiệu: 759/VP-KGVX Ngày ban hành: 07/02/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220210091859.zip