Thông tin văn bản
Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 29/07/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 40/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/07/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 402015QDUBND2015.doc