Thông tin văn bản
Văn bản số 4925/VP-NCPC ngày 14/07/2020 Sao gửi Công văn số 868/TTg-NC ngày 09/7/2020 đính chính Quyết định số 774/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 4925/VP-NCPC Ngày ban hành: 14/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 868/TTg-NC ngày 09/7/2020 đính chính Quyết định số 774/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200715080650.zip