Thông tin văn bản
Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 25/02/2013

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về Quản lý, thu, nộp, sử dụng Quỹ phòng, chống lụt, bão trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 03/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/02/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về Quản lý, thu, nộp, sử dụng Quỹ phòng, chống lụt, bão trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 032013QDUBND2013.doc