Thông tin văn bản
Văn bản số 1846/QÐ-UBND ngày 13/07/2016
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1846/QÐ-UBND Ngày ban hành: 13/07/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1846QDUBND2016.pdf