Thông tin văn bản
Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 19/05/2011

Về việc Ban hành Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 và giai đoạn 2011 đến năm 2015.

Số ký hiệu: 1050/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/05/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Ban hành Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 và giai đoạn 2011 đến năm 2015.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD1050_2011_UBNDT.doc