Thông tin văn bản
Văn bản số 7721/VP-KT ngày 11/11/2021 sao gửi Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 2020
Số ký hiệu: 7721/VP-KT Ngày ban hành: 11/11/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211112154700.zip