Thông tin văn bản
Văn bản số 491/VP-KGVX ngày 19/01/2021 sao gửi Quyết định số 13/QĐ-TCDT ngày 12/01/2021 của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước
Số ký hiệu: 491/VP-KGVX Ngày ban hành: 19/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 13/QĐ-TCDT ngày 12/01/2021 của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210122141153.zip