Thông tin văn bản
Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 13/09/2013

Về việc Quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 43/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/09/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 13 năm 2013 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 432013QDUBND2013.doc