Thông tin văn bản
Văn bản số 5034/VP-KTN ngày 14/09/2018 CKS Về việc :Sao gửi Nghị định Sửa đổi một số Điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.
Số ký hiệu: 5034/VP-KTN Ngày ban hành: 14/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: CKS Về việc :Sao gửi Nghị định Sửa đổi một số Điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5034.rar