Thông tin văn bản
Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 QUYẾT ĐỊNH Quy định trách nhiệm quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trách nhiệm vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 48/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Quy định trách nhiệm quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trách nhiệm vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2019 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 48.QD.signed.pdf