Thông tin văn bản
Văn bản số 653/VP-KGVX ngày 26/01/2021 sao gửi Quyết định số 4323/QĐ-BVHTTDL v/v giao chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài năm 2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Số ký hiệu: 653/VP-KGVX Ngày ban hành: 26/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 4323/QĐ-BVHTTDL v/v giao chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài năm 2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210122144250.rar