Thông tin văn bản
Quyết định số 2610/UBND-NC ngày 26/10/2018 lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QPĐP từ nay đến cuối năm 2018.
Số ký hiệu: 2610/UBND-NC Ngày ban hành: 26/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QPĐP từ nay đến cuối năm 2018.
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2610.ub.PDF