Thông tin văn bản
Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 21/05/2021 Tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 144/BC-UBND Ngày ban hành: 21/05/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 144 bc. tong ket thi hanh luat nuoi con.signed.pdf