Thông tin văn bản
Văn bản số 4144/VP-TH ngày 07/09/2017

Về việc : Sao gửi Quyết định số 1173/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Số ký hiệu: 4144/VP-TH Ngày ban hành: 07/09/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Sao gửi Quyết định số 1173/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4144VPTH2017.rar