Thông tin văn bản
Công văn số 2023/VP-VHXH ngày 11/04/2019 sao gửi văn bản: Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hương dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc tron doanh nghiệp nhỏ và vừa
Số ký hiệu: 2023/VP-VHXH Ngày ban hành: 11/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: sao gửi văn bản: Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hương dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc tron doanh nghiệp nhỏ và vừa
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2023VP-VHXH.rar