Thông tin văn bản
Văn bản số 5794/VP-KTTC ngày 06/12/2017

Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số  11/2017/QĐ-KTNN

Số ký hiệu: 5794/VP-KTTC Ngày ban hành: 06/12/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số  11/2017/QĐ-KTNN

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5794VPKTTC2017.rar