Thông tin văn bản
Văn bản số 714/VP-KTTC ngày 14/02/2019 Triển khai thực hiện Thông tư số 133/2018/TT-BTC
Số ký hiệu: 714/VP-KTTC Ngày ban hành: 14/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 133/2018/TT-BTC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 714.rar