Thông tin văn bản
Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 10/05/2021 QĐ v.v Giao 43.628,8 m2 đất cho UBND thị xã Hòa Thành để xây dựng Khu di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ huyện ủy Tòa Thánh
Số ký hiệu: 1025/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/05/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QĐ v.v Giao 43.628,8 m2 đất cho UBND thị xã Hòa Thành để xây dựng Khu di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ huyện ủy Tòa Thánh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1025 qd. giao 43.628,8m dat.signed.pdf