Thông tin văn bản
Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 25/05/2015

V/v sửa đổi, bổ sung phụ lục kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND, ngày 16/4/2013 quy định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính và phụ lục kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND, ngày 16/4/2013 quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 25/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/05/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v sửa đổi, bổ sung phụ lục kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND, ngày 16/4/2013 quy định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính và phụ lục kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND, ngày 16/4/2013 quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 252015QDUBND2015.doc