Thông tin văn bản
Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 05/07/2010

Về việc Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010

Số ký hiệu: 05/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 05/07/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. Hòa Thành Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về việc Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: 05-2010-NQ-HDND-HT.doc