Thông tin văn bản
Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 05/03/2019 Kiện toàn BCĐ công tác phổ cập giáo dục năm 2019
Số ký hiệu: 515/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Kiện toàn BCĐ công tác phổ cập giáo dục năm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 515.qd.PDF