Thông tin văn bản
Văn bản số 6963/VP-TKTH ngày 06/11/2019 Sao gửi văn bản (Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 04/11/2019)
Số ký hiệu: 6963/VP-TKTH Ngày ban hành: 06/11/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 04/11/2019)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191108112318.zip