Thông tin văn bản
Văn bản số 6931/VP-NC ngày 13/10/2021 Sao gửi Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 05/10/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 6931/VP-NC Ngày ban hành: 13/10/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 05/10/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211019150027.zip