Thông tin văn bản
Văn bản số 6245/VP-KT ngày 20/07/2023 sao gửi Quyết định số 817/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 6245/VP-KT Ngày ban hành: 20/07/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 817/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230724072617.zip