Thông tin văn bản
Văn bản số 540/VP-NC ngày 20/01/2021 sao gửi Thông tư số 10/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.
Số ký hiệu: 540/VP-NC Ngày ban hành: 20/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 10/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210122141853.zip