Thông tin văn bản
Văn bản số 10118/VP-KGVX ngày 26/01/2023 sao gửi Quyết định số 1517/QĐ-TTg ngày 07/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026
Số ký hiệu: 10118/VP-KGVX Ngày ban hành: 26/01/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1517/QĐ-TTg ngày 07/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230112152639.zip