Thông tin văn bản
Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 07/05/2019 Báo cáo hoạt động du lịch tại khu vực nông thôn
Số ký hiệu: 159/BC-UBND Ngày ban hành: 07/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo hoạt động du lịch tại khu vực nông thôn
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 159.bc.PDF