Thông tin văn bản
Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 28/03/2019 báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 106/BC-UBND Ngày ban hành: 28/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 106.ub.PDF