Thông tin văn bản
Văn bản số 9038/VP-TKTH ngày 04/12/2020 Sao gửi Báo cáo số 531/BC-TCTTTg
Số ký hiệu: 9038/VP-TKTH Ngày ban hành: 04/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Báo cáo số 531/BC-TCTTTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201208092553.zip