Thông tin văn bản
Văn bản số 5905/VP-KT ngày 03/09/2021 sao gửi Quyết định số 2087/QĐ-BCT ngày 31/8/2021 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 5905/VP-KT Ngày ban hành: 03/09/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2087/QĐ-BCT ngày 31/8/2021 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210905172503.zip