Thông tin văn bản
Văn bản số 2129/UBND-TH ngày 01/09/2018 báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Kinh tế- Xã hội; Xâydựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2018.
Số ký hiệu: 2129/UBND-TH Ngày ban hành: 01/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Kinh tế- Xã hội; Xâydựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2018.
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 2139 (2).pdf