Thông tin văn bản
Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 21/12/2010

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện, xã thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015.

Số ký hiệu: 09/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 21/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. Gò Dầu Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện, xã thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 18 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_2010_GODAU.rar