Thông tin văn bản
Văn bản số 5970/VP-KT ngày 16/08/2022 Sao gửi Thông tư 16/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm
Số ký hiệu: 5970/VP-KT Ngày ban hành: 16/08/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư 16/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220824141934.zip