Thông tin văn bản
Văn bản số 9731/VP-KT ngày 30/10/2023 sao gửi Quyết định số 1261/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 9731/VP-KT Ngày ban hành: 30/10/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1261/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231120094344.zip