Thông tin văn bản
Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 11/04/2019 Hội nghị phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Số ký hiệu: 127/BC-UBND Ngày ban hành: 11/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Hội nghị phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 127.bc.PDF