Thông tin văn bản
Báo cáo số 40/BC-UBND ngày 31/01/2019 Kết quả công tác nước sạch nông thôn và định hướng trong giai đoạn tới
Số ký hiệu: 40/BC-UBND Ngày ban hành: 31/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả công tác nước sạch nông thôn và định hướng trong giai đoạn tới
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 40.bc.PDF