Thông tin văn bản
Công văn số 410/UBND-KTTC ngày 07/03/2019 Bảo vệ an toàn CT lưới điện cao áp và sd điện an toàn trong nhân dân năm 2019
Số ký hiệu: 410/UBND-KTTC Ngày ban hành: 07/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Bảo vệ an toàn CT lưới điện cao áp và sd điện an toàn trong nhân dân năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 410.ub.PDF