Thông tin văn bản
Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 (GD)
Số ký hiệu: 2522/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 (GD)
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2522.qd.PDF